share

ดวงดาวความสัมพันธ์กับตัวเลข

Last updated: 8 May 2024
111 Views
ดวงดาวความสัมพันธ์กับตัวเลข

คนโบราณใช้ดวงดาวต่างๆ ในการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น จนมีการนำมาผูกความสัมพันธ์เป็นตัวเลขความหมายในแต่ละตัวเลข เมื่อเป็นเลขซ้ำกันหรือเลขตองความหมายยิ่งทวีคูณยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ใช้  

เลข 0 - ดาวยูเรนัส หรือดาวมฤตยู 
หมายถึงสติปัญญา มีหัวคิดริเริ่มล้ำยุคล้ำสมัย มีเสน่ห์ดึงดูด มีบุคลิกภาพพิเศษเฉพาะตัว มักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เป็นของตัวเอง และค่อนข้างเป็นคนที่ดื้อรั้น จึงต้องควบคุมจิตใจและอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆ  
เลข0 เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม ค่อนไปทางสติเฟือง เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีแนวคิดแปลกๆ ชอบประดิษฐ์ค้นคว้า เป็นนักค้นคว้านักวิทยาศาสตร์คนทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ มีลางสังหรณ์และจิตสัมผัสดี เลข 1 - ดาวอาทิตย์ราชาแห่งดวงดาว พลังแห่งความเชื่อมั่น 
หมายถึงความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าหาญ ทะเยอทะยาน ผู้ที่มีค่าเลขศาสตร์เลขนี้มักพบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และถ้าทำงานตำแหน่งใหญ่โต อาจต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ 
เลข1 ความมีเกียรติ มีวาสนา รักชื่อเสียงและศักดิ์ศรี มีอำนาจมาก บารมี มักที่จะมีจิตใจใฝ่สูง มีทิฐิมานะ ดีเอื้ออารีผู้ใหญ่เมตตา เจรจาอาจหาญ โกรธง่ายหายเร็ว  มีหลักฐานด้วยการสร้างตนเอง มีความเชื่อมั่นสูง แข็งแกร่ง และต้องไปตรงมา รักอิสระ เจ้าระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนที่เปิดเผย เด่นทางอาชีพราชการ เป็นผู้นำที่ดี รักความก้าวหน้าและมีความทะเยอทะยานที่สูง รวมทั้งมีลักษณะของความงามทุกๆ เวลานั่ง เดิน ยืน หรือนอน 

 

 

เลข 2 - ดาวจันทร์ราชินีแห่งดวงดาว พลังแห่งจินตนาการ 
หมายถึงผู้มีค่าเลขศาสตร์ของชื่อนามสกุลเลข 2 มักจะเป็นคนสุภาพ อ่อนโยน มีจินตนาการสูง ชอบชีวิตอิสระ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  
เลข2 แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน นุ่มนวล ใจคอบริสุทธิ์ ดูดีมีเสน่ห์ ไม่ชอบอกขัดใจใคร เด่นในเรื่องของความสวยงาม ความคิดฝัน ความอ่อนไหว การมองโลกในแง่ดี การใส่ใจ การบริการ ดูแลให้ความช่วยเหลือ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น  

 


 

เลข 3 - ดาวอังคารรักต่อสู้ยอดขุนพลแห่งดวงดาว พลังแห่งความกล้าหาญ 
หมายถึงเป็นดวงดาวแห่งความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขยันขันแข็ง รักกีฬา รักการผจญภัย  
เลข3 ดาวที่รักการต่อสู้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความอดทนเป็นเลิศ ไม่ย่อท้อหรือยอมได้ง่าย กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว ดียิ่งไม่เกรงกลัวสิ่งอันตรายผจญภัย ด้วยความเชื่อมั่น รักกีฬาและการออกกำลังกาย มีความรวดเร็วว่องไวในการแสดงออก อดทน บึกบึน มีกำลังกายเป็นเลิศ ขยันขันแข็ง ทำมากกว่าพูด และค่อนข้างทำได้จริงเสียด้วย 

 

 

เลข 4 - ดาวพุธเทพแห่งการเจรจา นักการค้าผู้ที่แสนชาญฉลาด พลังแห่งสติปัญญา 
หมายถึงเป็นเลขแห่งปฏิภาณ เฉลียวฉลาด ว่องไว ช่างพูด ช่างคุย มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ มีความคิดดี มีเหตุผล และเก่งหลายด้าน  
เลข4 ปรับสภาพสภาวะได้ดีกับดาวอื่นๆ ได้ทุกดวง และความสงบสันติสุข มีความเป็นธรรม เป็นผู้ฉลาดในหลักวิชาการทุกแขนง ทำกิจการใดอย่างแคล่วคล่อง ชอบในการติดต่อประสานงาน สัญญา เอกสาร การบัญชี รักในเชิงวิทยาการ เช่น ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ชอบการค้าการพาณิชย์ รักการค้นคว้า ช่างคิด ช่างพูด มีความรู้ไหวพริบและความจำดีเลิศ  

 

 

เลข 5 - เป็นตัวเลขที่แทนดาวพฤหัสบดี เทพเจ้าผู้ทรงธรรม ครูแห่งความรู้และความยุติธรรม 
หมายถึง คนที่มีเลขนี้มักเป็นคนสุขุม เยือกเย็น มองโลกในแง่ดี และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
เลข5 เป็นคนที่รักความยุติธรรมมีคุณธรรมและความดีงามสูงมีจิตใจที่เมตตาอารี ขี้สงสาร รักและหวังดีกับทุกคน ชอบที่จะศึกษาหาความรู้ไม่อยู่หยุดนิ่งในการเสริมสร้างทักษะในวิชาต่างๆ เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

 

 

เลข 6 - เป็นตัวเลขที่แทนดาวศุกร์ เทพแห่งศิลปะและการบันเทิง  
หมายถึง คนที่มีเลขนี้มักมีความอ่อนโยน นุ่มนวล มีรสนิยมดี และชอบศิลปะ  
เลข6 มีความอ่อนโยนนุ่มนวล ดูสวย ดูหล่อ มีสง่าราศีมี ศิลปะในหัวใจมีจินตนาการทางความคิดที่แสนจะทันสมัย รักในดนตรีเสียงเพลง มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เด่นในเรื่องของความสวยงาม ความคิดฝัน

 

 

เลข 7 - เป็นตัวเลขที่แทนดาวเสาร์ ผู้มากด้วยความเพียรและความอดทน  
หมายถึงคนที่มีเลขนี้มักเป็นคนเอาการเอางาน จิตใจหนักแน่น อดทน  
เลข7 ความอดทนความพากเพียรที่ ปัญหาหนักก็เอาเบาก็สู้บ่งบอกถึงความที่มากไปด้วยประสบการณ์การที่ได้เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว มีความเข้มแข็งความหนักแน่นที่สูง รักอิสระเสรีและรักความสงบ 

 

 

เลข 8 - เป็นตัวเลขที่แทนดาวราหู ความกล้า ความไม่เกรงกลัว 
ความหมาย คนที่มีเลขนี้มักมีความสามารถรอบด้าน  
เลข8 แสดงให้เห็นถึงความกล้า ความไม่เกรงกลัว ความรวดเร็ว ความรักอิสระเสรี ความมีเสน่ห์ ความมีชั้นเชิง ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ทันโลกทันคน มีความหนักแน่นและมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นในบางด้าน 

 

 

เลข 9 - เป็นตัวเลขที่แทนดาวเกตุ เทพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
หมายถึงคนที่มีเลขนี้มักมีความคิดฉับพลัน และมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ แ 
เลข9 มีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ดี มักแคล้วคลาดโดยสัญชาตญาณ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง มักทำสิ่งต่างๆที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร 

บทความที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy