สำหรับรถใหม่ป้ายแดง

          ถ้ารถของคุณลูกค้าเป็นรถใหม่ป้ายแดง เพียงนำเอกสาร (ชุดโอนเลขทะเบียนประมูล) มาให้เซลล์หรือโชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ สามารถทำเรื่องจดทะเบียนได้ทันที โดยที่ทุกป้ายสามารถจดทะเบียนได้เลย ไม่ต้องรอลำดับหมายเลขทุกเลขผ่านการประมูลมาจากกรมการขนส่งทางบก ถูกกฎหมาย 100%


ขั้นตอนและเอกสาร


  • นัดรับเอกสาร (ชุดโอน) ได้ที่กรมการขนส่งทางบกจัตุจักร


  • ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้


  • เซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ


  • นำเอกสารทั้งชุดส่งโชว์รูมรถยนต์เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อ(ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที และสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 ปี)สำหรับรถทะเบียนเดิม

หากรถของคุณลูกค้ามีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว:


  • ถ้าทะเบียนเดิมเป็นทะเบียนกรุงเทพ ไม่ต้องนำรถมาตรวจสภาพ


  • ถ้าทะเบียนเดิมเป็นทะเบียนต่างจังหวัด ต้องนำรถมาตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบกจตุจักร ก่อนทำการยื่นจดเลข


ขั้นตอนและเอกสาร


  • กรณีรถติดไฟแนนซ์


ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์


1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง


2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องจำนวน 2 ชุด


3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด


4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)


5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท  • กรณีที่เป็นเล่มไม่ติดไฟแนนซ์


1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง


2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด


3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด


4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)


5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy